☎️Izabela Polak 📞+48 663-793-100

Specjalne czasy wymagają

specjalnych działań

 

Ruszył nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze „d” oraz nabór wniosków na restrukturyzację małych gospodarstw

To najprawdopodobniej ostatni taki nabór w obecnej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej. Choć czas w tj chwili są trudne i nieprzewidywalne to z cała pewnością wniosek złożyć warto. Warto bo następne nabory w najbardziej rozchwytywanym programie PROW  mogą być za 5 może 6 lat . Warto bo realizacja obecnych wniosków nastąpi  dopiero za rok  lub 2 lata, tak więc mamy nadzieję, że trudny czas epidemii minie.

Specjalne działania

Zajmuję się pozyskiwaniem funduszy EU w tym również funduszy dla rolnictwa 

już od 15 lat. Bieżąca – specjalna sytuacja wymusza jednak specjalne działania, dlatego:

  1. Najważniejszy jest pierwszy kontakt telefoniczny 663-793-100 i z mojej strony darmowa porada, a tak naprawdę weryfikacja Twoich planów. Po tej rozmowie będziemy wiedzieć, czy gospodarstwo kwalifikuje się do dotacji z programu PROW „modernizacja pkt d.” i jak podejść do tego, by Twoje marzenia miały szansę się spełnić. Policzymy punkty kwalifikujące i sam zdecydujesz- czy dalej razem działamy.

  2. Masz czas wieczorem po powrocie z pola – również możesz zadzwonić. Telefon 663-793-100 czynny od 7.00 do 20.00

  3. Wszelkie dokumenty i dane potrzebne do sporządzenia biznesplanu przesyłamy pocztą elektroniczną. W firmie EURO-FUNDUSZE dostępne są również foldery w wersji pdf. Wielu maszyn i ciągników, jak również pozyskujemy oferty od dostawców. Ważne – do wniosku nie potrzebujemy dołączać oryginału oferty, a ceny lepiej gdy będą poglądowe.

  4. Sporządzam biznesplan i całą dokumentację potrzebną do złożenia wniosku w ARiMR.

  5. Po złożeniu wniosku EURO-FUNDUSZE zajmuję się całą administracyjną stroną złożonego wniosku: poprawki, uzupełnienia, wniosek o płatność, rozliczenie dotacji.

Pełne zaufanie

Taka kompleksowa opieka powoduje pełne zaufanie obu stron. Nie sporządzam setek wniosków, ale gwarantuję rzetelność współpracy z beneficjentem od momentu przyjęcia zlecenia aż  po rozliczenie dotacji. Twój sukces, czyli pozyskanie dotacji i zakup wymarzonych maszyn -  to również mój sukces. I to jest od 15 lat podstawa ojej działalności w pozyskiwaniu dotacji z UE.

W tej chwili ogłoszono, że nabór trwa do 31 maj, jednak im później skontaktujesz się w sprawie przygotowania Twojego wniosku, tym mniejsza szansa na naszą współpracę.

Czym jest  "Modernizacja gospodarstw rolnych"

Modernizacja gospodarstw rolnych” to jeden z najpopularniejszych wśród rolników programów PROW.  W tym roku ARiMR uruchomił nabór wniosków w obszarze „d” od 31 marca. W ramach wsparcia będzie można np. dokonać zakupu maszyn i urządzeń rolniczych, oprogramowania, wybudować lub zmodernizować budynek gospodarczy.

Pieniądze w obszarze „d” można otrzymać na inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu  – wyjaśnia ARiMR.

Kto może ubiegać się o wsparcie?


O pomoc mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa rolne o wielkości ekonomicznej między 13 tys. euro a 200 tys. euro. W przypadku osób wnioskujących wspólnie, wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza od 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji, wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego z wspólnie wnioskujących rolników osiągnie wartość co najmniej 13 tys. euro. Rolnik może ubiegać się o  maksymalnie 200 tys. zł na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, czyli na zakup maszyn. To oznacza, że cała inwestycja przy 50% dofinansowaniu może wynieść 400 000 zł. Natomiast w przypadku inwestycji związanych z racjonalizacją technologii produkcji kwota wsparcia nie może przekroczyć  500 tys. zł.

Jaka jest forma wsparcia?

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60 proc., gdy o takie wsparcie ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek składa wspólnie kilku rolników.

Ważna zmiana!

Od tego roku w obszarze „d” w udostępnionym biznesplanie wprowadzona została możliwość importu danych z aplikacji eWniosekPlus, dotyczących działek ewidencyjnych i upraw na działkach. ARiMR zapewnia, że w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia naboru wniosków zostaną opublikowane listy kolejności przysługiwania pomocy.

Zajmuję się pozyskiwaniem funduszy unijnych od ponad 15 lat.

Twój pierwszy krok

Zadzwoń 663-793-100  - wysłucham Twoich potrzeb i zdecydujemy o dalszych krokach do złożenia Twojego wniosku o dofinansowanie inwestycji.


Moje doświadczenie

To kilkadziesiąt milionów złotych pozyskanych dla gmin, stowarzyszeń, firm prywatnych, osób indywidualnych, rolników, klubów, kościołów, szkół, seniorów, OSP...
Obsługa od początku do końca. Najpierw rozmowa i doradztwo - a kiedy już razem stwierdzimy, że wnioskujemy zajmuję się po kolei: napisaniem wyjątkowego biznesplanu
(w ostatnich naborach 100% skuteczności) ; składaniem wniosków, rozliczaniem dotacji.

ZACHĘCAM DO WSPÓŁPRACY.
☎️Izabela Polak 📞663-793-100