top of page
innowacyjna -ok
IS-02 (4)
0736
0518
IS - nowe sposoby integracji (10)
IS- wakacje dla dzieci
Innowcyjna_Suchatówka_na_rowerach
IS-02 (1)
IS - nowe sposoby integracji (8)
IS-01
IS - nowe sposoby integracji (4)
Stowarzyszenie „Innowacyjna Suchatówka”

Innowacyjność- szansa rozwoju

 

Innowacyjne metody, innowacyjne podejście do zarządzania sołectwem, innowacyjne działania w sołectwie, to ogromna szansa na rozwój naszej wioski. To możliwość wprowadzania wysokich standardów nawet w codziennym działaniu. Takie przesłanki przyświecały stworzeniu w Suchatówce Stowarzyszenia pod nazwą „Innowacyjna Suchatówka”

 

 

 

Innowacyjność można w sposób prosty zdefiniować jako istniejącą w danej organizacji zdolność do tworzenia nowych pomysłów, do realizowania zadań w nowy sposób – dotąd nieodkryty w lokalnej społeczności. Symptomem otwartości na wprowadzenie innowacji w danej organizacji  jest planowanie strategiczne oraz chęć działania i samo działanie wg współczesnych, a nawet przyszłościowych standardów.

Komunikacja w sołectwie

 

Suchatówka, to wioska w której żyje ponad 550 mieszkańców, z punktu widzenia geograficznego – dość rozległa miejscowość. Stąd ważnym elementem w integrowaniu ludzi do wspólnego działania, jest prawidłowa komunikacja. I wydawałoby się, że w  dzisiejszych czasach to nic trudnego – a jednak. Pierwsze zadanie, które podjęło Stowarzyszenie „Innowacyjna Suchatówka” wiązało się i wiąże z możliwościami stosowania nowoczesnych narzędzi komunikacji w sołectwie. Tak, już od początku bieżącej kadencji Rady Sołeckiej powstał profil społecznościowy, który w innowacyjny sposób komunikuje ze sobą mieszkańców. Dla wielu osób jest źródłem informacji o zbliżających się wydarzeniach, jest kroniką tego, co zdarzyło się w wiosce, jest miejscem historycznej edukacji a przede wszystkim nowoczesnym, prostym w działaniu komunikatorem między ludzkim. Ma jon jednak jedną podstawową powinność. Musi być prowadzony systematycznie  i pry spełnieniu wszelkich kanonów dotyczących działania portali społecznościowych. Spełnienie tych wymagań pozwoliło uzyskać po dwóch latach, (bez żadnych płatnych zabiegów reklamowych) – ponad dwa tysiące stałych odbiorców, do których nowe informacje na temat Suchatówki i jej mieszkańców docierają kilka razy dziennie.

Jednak sam portal społecznościowy jest tylko formą krótkiej, skondensowanej informacji, dość szybko ginącej w gąszczu pojawiających się co kilka sekund kolejnych wiadomości. Stąd zrodziła się koniczność stworzenia strony Internetowej, która w swoim przeznaczeniu  ma być podstawową platformą informacji, edukacji i gromadzenia danych (również historycznych) dotyczących naszego sołectwa.

 

 

Z dziećmi poprzez sport i innowacyjną przygodę

 

Stowarzyszenie „Innowacyjna Suchatówka” jako jeden z celów swojego działania postawiła sobie również krzewienie postaw prozdrowotnych wśród mieszkańców, w szczególności przez kreowanie ważnej roli sportu w życiu człowieka. W 2016 roku powstała dziecięca sekcja piłki nożnej, organizowane są turniej w tenisa stołowego a również innowacyjne – marsze na orientację. Dzięki dużemu zaangażowaniu członków Stowarzyszenia „Innowacyjna Suchatówka” – możliwe było pobudowanie w Suchatówce 12 stanowiskowej siłowni zewnętrznej, z której korzystają obecnie wszystkie pokolenia mieszkańców. Stowarzyszenie wspiera również takie inicjatywy, jak: aerobik, fitness. 

Innowacyjna Suchatówka jest również współorganizatorem corocznych imprez z okazji Dnia Dziecka i Matki, a także współorganizatorem wycieczek odbywających się tym okresie. Dzieci temu dzieci z naszej wioski były już na niezapomnianej wyprawie w Warszawie oraz w Poznaniu.

 

Innowacyjnie z seniorami

 

Innowacyjne działania dotyczą również seniorów zamieszkujących naszą wioskę. Stowarzyszenie jest współorganizatorem wyjazdów dla seniorów , m.in. niezapomnianej wyprawy w rocznicę 1050 lecia Państwa Polskiego do: Gniezna oraz na Lednicę. Innowacyjne działania prowadzone z seniorami, to między innymi „Karaoke dla seniora”. Pierwsze tego typu spotkanie odbyło się 11 listopada, z okazji święta Odzyskania Niepodległości. Seniorzy w inny, właśnie innowacyjny sposób (czyli karaoke), śpiewali patriotyczne pieśni i piosenki, integrując się tym samy z pozostałymi mieszkańcami.

Przez Stowarzyszeniem „Innowacyjna Suchatówka” wiele wyzwań w tym roku dotyczących pracy z seniorami. W planach są m.in. spotkania panelowe dotyczące  prawidłowego odżywiania się oraz możliwości rehabilitacyjnych.

 

 

Rowerowa Suchatówka

 

Kolejne ciekawe akcje prowadzone przez „Innowacyjną Suchatówkę” – to rajdy rowerowe. Z początkiem wiosny organizowany jest „Rajd z Marzanną”, w ciekawy sposób przez wioskę przejeżdża rowerowy peleton wioząc ze sobą Marzannę, która jest symbolem kończącej się zimy i nadchodzącej wiosny. Kolejny, rowerowy rajd organizowany jest w czasie „majowego weekendu”. Ten z kolei poświęcony jest historii i poznawaniu przeszłości naszej wioski i okolic. Majowy weekend – również należy do Innowacyjne Suchatówki, która w tym czasie jest organizatorem pierwszego w danym roku, plenerowego festynu dla mieszkańców sołectwa i okolicy.

 

 

Wspólne działania

 

Oczywiście w tak niewielkiej wiosce największe znaczenie mają wspólne działania. Oba Stowarzyszenia, czyli Koło Gospodyń Wiejskich oraz Innowacyjna Suchatówka współdziałają ze sobą przy wielu, praktycznie przy większości organizowanych przedsięwzięć. Jednym ze spektakularnych, wspólnych sukcesów było zwycięstwo projektu imprezy integracyjnej „Stąd nasze korzenie”, w konkursie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – „Wieś na weekend”. To wspólne działanie pozwoliło na pozyskanie środków na organizację kolejnego II zjazdu rodzin w Suchatówce. Stowarzyszenia wspólnie również uczestniczą w jarmarkach gniewkowskich oraz wielu innych przedsięwzięciach dotyczących naszego sołectwa. Tylko takie, wspólne działania, pozostawienie własnych „ego” w domu i zrozumienie do końca słów, że razem można dużo więcej, pozwala i pozwoli w przyszłości osiągać dotąd nieosiągnięte wyniki działania.

 

Czterdziestka motywuje

 

Nie bez znaczenia jest wiek osób, które zaangażowały się  w działalność Stowarzyszenia „Innowacyjna Suchatówka”. Po czterdziestce przychodzi najczęściej drugie tchnienie, i chęć działania nie tylko dla siebie, ale i dla drugiego człowieka. Motorem napędowym Stowarzyszenia i członkami jego zarządu, są: Dorota Jaszkim, Rafał Milewski, Iwona Milewska, Rafał Drzewucki i Zofia Szulczewska. Każda z tych osób wnosi do działań Stowarzyszenia swoje innowacyjne pomysły a dzięki temu szansa na wspólne, przyszłe sukcesy jest coraz większa.

Suchatówka Sołectwo logo
bottom of page