top of page

Piętnaście lat doświadczenia. 

Kiedy praca staje się pasją.

Piętnaście lat pracy i doświadczenia w pozyskiwaniu funduszy z unii EUROPEJSKIEJ oraz ze środków krajowych - to kilkadziesiąt milionów złotych pozyskanych dla gmin, stowarzyszeń, firm prywatnych, osób indywidualnych, rolników, klubów, kościołów, szkół, seniorów, OSP...

Moje osiągnięcia w tej dziedzinie nagrodzone zostały tytułem „EUROLIDER 2012” przyznanym z rąk ówczesnego Ministra rozwoju Regionalnego. Posiadam liczne certyfikaty upoważniające mnie do prowadzenie działalności związanej z pozyskiwaniem funduszy europejskich.
 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE i KRAJOWE 📌dla osó

Pieniądze dla samorządów

Ponieważ wywodzę się z samorządu - największą pasją w mojej pracy jest współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, opracowywanie, przygotowanie i prowadzenie dużych projektów związanych m.in. z rewitalizacją, budową infrastruktury: drogi, kanalizacja, obiekty sportowe i rekreacyjne. Zachęcam włodarzy ościennych gmin do współpracy, gdyż outsourcing  w tych zadaniach staje się dziś coraz bardziej poszukiwaną i pożądaną formą współpracy. Posiadam również uprawnienia w zakresie opracowania i  przygotowywania studium wykonalności.

IMG-20220723-WA0007.jpg

Rozwojowe sołectwa

Działalność firmy EURO-FUNDUSZE to również opracowywanie gminnych i sołeckich strategii rozwoju. W obecnych czasach bez dobrze opracowanej lokalnej strategii rozwoju, nie ma możliwości pozyskiwania funduszy europejskich. Dzięki certyfikacji w zakresie lokalnych strategii rozwoju prowadzimy warsztaty dla lokalnych liderów, wykonujemy analizy SWOT, opracowujemy dokumentację, niezbędną do dalszych procesów pozyskiwania funduszy. W ramach współpracy z sołectwami i innymi jednostkami samorządowymi podejmujemy aktywne działania w zakresie: zakładania stowarzyszeń, prowadzenia ich bieżącej obsługi administracyjnej, pozyskiwania funduszy na ich rozwój i bieżącą działalność. Dotyczy to między innymi kół gospodyń wiejskich, OSP, klubów sportowych i innych inicjatyw lokalnych. Są to często fundusze, które można wykorzystać na lokalne imprezy, integrację, na sołeckie wycieczki, na zakup urządzeń niezbędnych do realizacji działań…

Fitness_Park_Suchatówka_(5).jpg

Zakładanie firm i rozwój  przedsiębiorczości

Kluczowe programy przygotowywane przez EURO-FUNDUSZE, prowadzone są we współpracy z LGD (Lokalnymi Grupami Działania). Dobra współpraca z LGD powoduje, iż w naborach wniosków na rozwój przedsiębiorstw i zakładanie nowych firm, wnioski przygotowywane przez EURO-FUNDUSZE zajmują zawsz jeden z najwyżej punktowanych lokat. Dzięki odważnym decyzjom beneficjentów, w minionych trzech latach pozyskaliśmy kilkaset tysięcy złotych na otwarcie rozpoczęcie działalności kilkunastu nowych firm na terenie np. powiatu inowrocławskiego. To dziś cenieni partnerzy m.in. w branży usług informatycznych, odnawialnych źródeł energii, usług kosmetycznych, fryzjerskich, dietetycznych, czy zajmujących się profesjonalną fotografią.

eur4.PNG

Szeroki rozwój rolnictwa

Pozyskujemy środki finansowe w zakresie programów prowadzonych przez ARiMR, m.in. modernizacja, młody rolnik, restrukturyzacja małych gospodarstw, nawodnienia i wiele innych. Ograniczenie liczby opracowywanych wniosków w danym naborze, daje nam tę przewagę, że wnioski te uzyskują wysoko punktowane lokaty. Zachęcamy do współpracy rolników z powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego, aleksandrowskiego – gdyż lokalny zasięg działania pozawala nam, ale i naszym partnerom- rolnikom – na sprawne działanie przy opracowywaniu dokumentacji programowych.

Dodaj nagłówek(11).png

Fundusze i programy dla SENIORÓW

Coraz większe możliwości stają nie tylko przed osobami aktywnymi zawodowo, ale przede wszystkim przed SENIORAMI. Realizujemy projekty związane z funkcjonowaniem klubów seniorów. Organizujemy zajęcia dla seniorów, wycieczki, wyprawy. Widocznym przykładem są  chociażby działające już ponad rok projekty „aktywni mimo wszystko” oraz „Przedszkole Seniora” – prowadzone w Suchatówce.

aktywni.jpg

Szkolenia motywacyjne

Kolejny zakres działalności firmy EURO-FUNDUSZE, to szkolenia motywacyjne dla pracowników jednostek samorządowych, dla pracowników firm oraz członków stowarzyszeń, fundacji; rad sołeckich. Na tych szkoleniach, poza aspektem motywacyjnym -  edukujemy m.in. jak i skąd w łatwy sposób pozyskać fundusze na działalność poszczególnych instytucji.

Szkolenia motywacyjne rozszerzają kręgi działania poszczególnych osób, są w stanie diametralnie zmienić podejście pracownika do pracy, dają energię do działania. Wieloletnie doświadczenie w tym zakresie oraz osiągnięcia pozwalają na stwierdzenie, że „to działa”

Wspieramy lokalną samorządność i przedsiębiorczość

EURO-FUNDUSZE podejmuje wiele działań na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Fascynuje nas pojęcie „lokalnego patriotyzmu” – polegającego na kupowaniu towarów i usług od lokalnych przedsiębiorców. Często jest to problem nie tyle niechęci do kupowania, co braku wiedzy o ofercie danej firmy. W tym zakresie prowadzimy profesjonalne profile sołectw, klubów stowarzyszeń w mediach społecznościowych oraz w witrynach Internetowych. Tworzenie lokalnych katalogów firm oraz ich oferty pozwala w łatwy sposób na  dotarcie z ofertą do konsumentów.

ZACHĘCAM DO WSPÓŁPRACY
️Izabela Polak 📞+48 663 793 100

Obsługa od początku do końca. Najpierw rozmowa i doradztwo - a kiedy już razem stwierdzimy, że wnioskujemy zajmuję się po kolei: napisaniem wyjątkowego biznesplanu, składaniem wniosków, rozliczaniem dotacji.

EURO-FUNDUSZE_Izabela_Polak_Suchatówka_

W wolnych chwilach....

Jestem zapaloną miłośniczką Nordic Walking. Uwielbiam podróżować po Polsce i po inych krajach świata. Wypoczywam czytając, jeżdżąc sporo rowerem. 

Przyrodas, wieś, natura- dają mi wytchnienie

Przede wszystkim na każdej tej płaszczyźnie jestem maksymalnie aktywna.

Uwielbiam pracę z ludźmi, i wiem, że by zapalać innych - samemu trzeba płonąć

...i tego Wam życzę

Izabela Polak

iza1.jpg
Suchatówka Sołectwo logo
bottom of page