top of page
Galeria

fot. 1

fot. 2

Położenie Suchatówki oraz innych miejscowości w gminie Gniewkowo

Suchatówka_-Jezioro_Nowe-_foto_Jan_Bartnicki
Suchatówka-_świetlica_wiejska
Suchatówka-_z_lotu_ptaka
Suchatówka- jezioro
suchatówka-nad_jeziorem
Suchatówka-_piaszczyste_gleby
Suchatówka_-_Zbiornik_wodny__Maziak-foto_Jan_Bartnicki
Suchatówka_zima2
Suchatówka_-_Prymas_Polski_ks.Arcybiskup_Wojciech_Polak
Suchatówka_-zima1
Suchatówka-_Nad_jeziorem
Suchatówka-_grzyby
Suchatówka_-_sielskie_klimaty
Suchatówka-_z_lotu_ptaka
FOT_9
Każdemu, kto kiedykolwiek znalazł się w tej wsi - lub tylko na chwilę, czy z nią związały go losy życia - na zawsze pozostają w pamięci obrazy pięknych lasów, pól i mniejszych czy większych jezior, dzięki którym miejscowość ta jest szczególnie urokliwa i malownicza.

Pozostają w pamięci obrazy wielu dobrych, życzliwych i prostych ludzi, którzy sprawiali i sprawiają swoją obecnością, że Suchatówka nie była i nie jest miejscem standardowym, lecz stawała się i pozostaje przestrzenią radości, spokoju i dobra kształtującego życie przyszłych pokoleń. Dla jej mieszkańców ważna jest tak samo jej przeszłość, teraźniejszość, jak i przyszłość, dlatego właśnie w takich trzech rozdziałach pragniemy zaprezentować Państwu tę piękną, malowniczą i spokojną wieś. Wieś, w której jak w wielu innych nie brak trosk i zmartwień.

 

Nie brak również wspaniałych i radosnych chwil. Wieś, która ma swoją historię i dzień współczesny. Wieś, która przede wszystkim ma wielkie ambicje, by na pokolenia pozostać oazą spokoju, miejscem do którego wraca się z utęsknieniem, w którym warto żyć, mieszkać, wypoczywać jak również pracować.

 

Suchatówka bowiem, to nie tylko miejsce wytchnienia po dniu pracy, lecz także dla coraz większej liczby jej mieszkańców – miejsce codziennej pracy. To właśnie w tej wsi z roku na rok powstaje coraz więcej małych i średnich przedsiębiorstw, dających samozatrudnienie lub pracę mieszkańcom.

Suchatówka to także miejsce, w którym zrodziło się i dojrzewa wiele życiowych pasji. To miejsce, w którym tworzą poeci, to raj dla mistrzów fotografii, to kolebka kilku znamienitych muzyków. Suchatówka to miejsce duchowego wzrostu kapłanów, pracowników kultury i oświaty.

 

To niesamowite możliwości codziennego obcowania z przyrodą, która staje się weną, muzą i natchnieniem w dziele tworzenia.

Każdemu, kto mieszka tu na stałe lub choć na chwilę przebywa w Suchatówce, życzę wielu wspaniałych wrażeń, jakie niosą życzliwe serca jej mieszkańców i nieocenione walory malowniczej przyrody naszej wsi.

Suchatówka to wspólne dobro jej mieszkańców, ich otwartość i gościnność. To, jak noszą w swoim herbie „Nasza mała Ojczyzna”. Jedna z wielu małych ojczyzn, które tworzą Polskę i Polskość. Dlatego na jej rozwoju i jej odnowie tak bardzo dziś zależy wszystkim mieszkańcom tej niewielkiej miejscowości – Suchatówki.

 

Charakterystyka miejscowości Suchatówka

Położenie geograficzne

Suchatówka leży w centralnej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie Inowrocławskim, w gminie Gniewkowo. Do Gniewkowa jest 6 km, do Inowrocławia jest 21 km, do Torunia 14 km. Miejscowość sąsiaduje:

- od północy i wschodu z Puszczą Bydgoską

- od południa z Perkowem

- od zachodu z Zajezierzem

 

 

Położenie Suchatówki na tle innych miejscowości w gminie Gniewkowo

Miejscowość Suchatówka zajmuje powierzchnię 2,6 km 2. Zamieszkuje ją 513 osób (dane na sierpień 2016 r.) Przez ostatnie 8 lat przybyło w Suchatówce 15 osób zameldowanych na stałe, co stanowi wzrost liczy mieszkańców o 3%. Obszar gminy Gniewkowo pod względem fizyczno – geograficznym przynależy do dwóch makroregionów - Pojezierza Wielkopolskiego i Pradoliny Toruńsko – Eberswaldzkiej (podział wg J. Kondrackiego).

 

Suchatówka jest małą wioską, ale coraz więcej ludzi (zwłaszcza młodych małżeństw) porzuca „miejską dżunglę” i przeprowadza się do naszej miejscowości.

Ogromnym atutem Suchatówki są otaczające ją lasy, oraz jezioro. Kolejnym wielkim atutem jest położenie Suchatówki wzdłuż trasy krajowej nr 15 łączącej Poznań z Olsztynem oraz przy linii kolejowej z Wrocławia do Olsztyna. Ponadto odległość zaledwie 12 km od węzła autostradowego A1 czyni tę miejscowość bardzo atrakcyjną dla biznesu.

 

 

Gleby

Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach zakwalifikował obszar gminy Gniewkowo do dwóch regionów glebowo – rolniczych: Pradolinowego obejmującego północne rejony gminy oraz Kujawskiego w południowej części gminy, gdzie dominują urodzajne czarne ziemie kujawskie. Wysoka jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej powoduje, że zwłaszcza na terenie regionu kujawskiego ograniczone są możliwości rozwoju osadnictwa.

 

Wynika to z wysokiej jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej i wysokotowarowego rolnictwa. W strukturze użytków rolnych dominują grunty orne tworzące kompleksy gleb o bardzo wysokiej bonitacji. Użytki zielone dość licznie występują w części pradolinowej, tworząc łąki i pastwiska średniej i niskiej wartości rolniczej, wytworzone na glebach organogenicznych, na siedliskach bagiennych, pobagiennych i łęgowych. 

 

Największa koncentracja gleb o bardzo wysokiej bonitacji występuje w miejscowościach: Więcławice, Skalmierowice, Lipie, Wierzbiczany, a także w rejonach Kijewa, Kawęczyna i Żyrosławic. Na terenie miejscowości Suchatówka przeważają gleby bielicowe klasy IV, V, VI.

 

Klimat

Według R. Gumińskiego (podział na strefy rolniczo – klimatyczne) rejon gminy Gniewkowo przynależy do dzielnicy środkowej. Charakteryzuje się ona najniższymi w Polsce opadami atmosferycznymi (poniżej 500mm rocznie).

Klimat w tym rejonie cechuje się dużą zmiennością. Odpowiedzialne są za to, ścierające się masy powietrza kontynentalnego i oceanicznego oraz położenie geograficzne regionu.

Inne dane charakterystyczne klimatu przedstawiają się następująco:

  • liczba dni mroźnych – 30 – 50;

  • liczba dni z przymrozkami – 100 –110;

  • czas trwania pokrywy śnieżnej 30 –60 dni;

  • okres wegetacyjny roślin – 210 – 220 dni;

  • średnia roczna temperatura – 7,50C (max średnia temp. lipca 17,50C, min. średnia temp. lutego –3,10 C);

  • najniższe średnie wilgotności (maj) – 50 – 70%, najwyższe wilgotności (grudzień – listopad) - 85 – 90%;

  • ilość dni pochmurnych – 140, średnie roczne zachmurzenie wynosi 6,0 – 6,6 stopnia pokrycia nieba;

  • dominujące kierunki wiatrów – zachodnie i południowo – zachodnie. 

 

Ludność

 

Liczba mieszkańców: 513 osób (dane na sierpień 2016 r. Statystycznie mieszkańcy posiadają w większości średnie wykształcenie.Mieszkańcy wsi głównie pracują zawodowo. Reprezentowane są takie zawody jak: nauczyciele szkolni i akademiccy, prawnicy, doradcy handlowi, mechanicy, ekonomiści, sprzedawcy, budowlańcy, pracownicy fizyczni.Obecnie poziom bezrobocie nie jest wysoki. Szacuje się, że prawdziwa stopa bezrobocia nie jest większa niż 10%. Bezrobocie dotyczy głównie osób młodych,  kobiet oraz osób z niższym poziomem wykształcenia.To urokliwe miejsce w połowie trasy z Torunia do Inowrocławia sprawia, iż wielu ludzi marzy o tym, by właśnie tu się osiedlić. Niektórzy wracają tu po latach, inni budują domy i osiedlają się w tej nieznanej im dotąd wsi. Każdy z mieszkańców jest wyjątkowy i niepowtarzalny, każdy ma inny talent, inną drogę życia.

 

Ksiądz Prymas z Suchatówki

Są jednak wśród mieszkańców Suchatówki czy osób stąd pochodzących również ci, którzy są może bardziej "charakterystyczni", rozpoznawani tu i ówdzie.  Na pewno jedną z takich osób jest ks. Prymas Wojciech Polak - Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński. To tu od urodzenia wychowywał się, tu pobierał pierwsze nauki, tu miał kolegów i rodzinę, wśród których wzrastał. Tu kształtowała się jego osobowość, rozwijała się jego wiara. Dziś już tu nie mieszka, ale w każdej chwili czasu wolnego wraca do małego domu, gdzie czekają na niego jego rodzice i najbliżsi. Równie chętnie spaceruje po suchatowskich lasach. Ale to nie jedyna znana osoba. W Suchatówce od wielu już lat mieszka także poeta, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich - dr Michał Siewkowski. Jego żona - pani Małgorzata - jest wychowawczynią wielu pokoleń suchatowskich dzieci. Pierwszy zbiór wierszy pana Michała, noszący tytuł "Erotyk codzienności" pochodzi z 1989 roku, kolejnymi spośród dwunastu wydanych tomików są na przykład "Lekcja muzyki", "Ogrody i ogrójce", "Pomiędzy", "Krajobraz ze studnią", "Ile waży perła...". W jego wierszach odbijają się także echa Suchatówki. Kolejna bardziej znana osoba, która od niedawna poznaje uroki tego pięknego miejsca jako jego mieszkaniec to jeden z czołowych polskich karnistów - prof. Marian Filar, wykładowca na UMK w Toruniu.

 

Nasze stowarzyszenia

Na terenie miejscowości Suchatówka działają prężnie dwa stowarzyszenia: 

- Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich” Suchatówka

- Stowarzyszenie „Innowacyjna Suchatówka”

Oba stowarzyszenia mają formę prawną z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Obecnie zrzeszają one po kilkanaście osób i spranie działają na rzecz rozwoju wsi wspomagając swoim działaniem radę  sołecką. Stowarzyszenia są organizatorami licznych festynów odbywających się w Suchatówce, m.in.: Dzień Dziecka, Sportowa Majówka; Rodzinny Festyn „Stąd nasze korzenie”, Święto Dyni oraz okolicznościowych imprez min dla dzieci: Mikołajki, Andrzejki i inne. Stowarzyszenia działające w Suchatówce z powodzeniem aplikują o środki pozabudżetowe, m.in. z PROW i KSOW.

Coś dla ducha

Na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku ówczesny proboszcz parafii pw. Św. Mikołaja i Św. Konstancji w Gniewkowie, ks. kanonik Stanisław Kujawa podjął inicjatywę odprawiania mszy świętych w każdą niedzielę i wybrane dni powszednie w tygodniu właśnie w salce katechetycznej, przerobionej na kaplicę. Od tej chwili mieszkańcy Suchatówki nie musieli już pokonywać 6 km drogi do parafialnego kościoła. Jednak pomieszczenie było małe i niskie, składające się z trzech odrębnych części, tak że przy sprzyjającej pogodzie lepiej było odprawiać nabożeństwa przed kaplicą niż w jej środku. W związku z powyższym, siostry przekazały na rzecz parafii sąsiadującą ziemię pod budowę nowej kaplicy "z prawdziwego zdarzenia". Ziemię tę poświęcił ks. bp Bogdan Wojtuś. Już po wyprowadzce sióstr, w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, mieszkańcy podjęli tę inicjatywę. Tak naprawdę własnymi środkami, ofiarnością i pracą mieszkańców Suchatówki w niespełna trzy lata powstała kaplica, która przez cały czas służy celom religijnym (prace murarskie wykonywał pan Zbigniew Ciejek z Gniewkowa, z wielką pomocą panów: Kazimierza Orenta, Józefa Kulaszewicza, Henryka Maciejczyka, Józefa Adamskiego ). Została ona poświęcona przez ks. abpa Henryka Józefa Muszyńskiego, Metropolitę Gnieźnieńskiego w roku 2001. Kaplica ta to nie tylko miejsce odprawiania mszy i nabożeństw, ale także udzielania ślubów i chrztów kolejnym mieszkańcom Suchatówki (choć nie tylko). Pewną tradycją stała się też piesza pielgrzymka z Gniewkowa do Suchatówki, do obrazu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, która ma miejsce pod koniec sierpnia każdego roku.

 

Lasy w Suchatówce

Na terenie Suchatówki występują lasy, stanowią one 50 % powierzchni gruntów. Przeważają lasy mieszane i iglaste państwowe. Suchatówka sąsiaduje z Puszczą Bydgoską. Puszcza Bydgoska to duży kompleks leśny położony w centrum województwa kujawsko - pomorskiego. Chociaż dawno utraciła swój pierwotny charakter, to nadal jest bezcennym obiektem przyrodniczym, pozostałością dzikich i nieprzystępnych puszcz średniowiecznych. Puszcza Bydgoska to ważne ogniwo naturalnego korytarza ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym (wg koncepcji ECONET), łączącym wzdłuż Wisły Kampinoski Park Narodowy przez Lasy Gostynińsko-Włocławskie z Borami Tucholskimi. Puszcza Bydgoska zajmuje pola wydmowe, które były łachami piaszczystymi dawnej pra-rzeki. Stanowi kompleks leśny podobny do Puszczy Kampinoskiej, Lasów Włocławsko -Gostynińskich i Puszczy Noteckiej. Teren Puszczy Bydgoskiej to labirynt pagórków i dolin. Ciekawa rzeźba terenu ukształtowała się podczas zlodowacenia bałtyckiego. Pod względem klimatycznym obszar Puszczy Bydgoskiej charakteryzują niskie opady atmosferyczne, powodując niedobór wody podczas okresu wegetacyjnego

Ciąg dalszy nastąpi

Zapraszamy do Suchatówki

Suchatówka Sołectwo logo
bottom of page