mys7
m9
fot - m1
m8
lis3
fot-m4
fot - m11
fot-m2
fot - m3
fot m7
fot m10
fot - m5
fot - m6
Myślistwo - pasja mieszkańców Suchatówki
W Suchatówce jest wiele osób, które wspaniale realizują swoje pasje. Poeci, malarze, myśliwi, sportowcy, muzycy i wielu, wielu innych. Chcemy Wam przybliżyć ich sylwetki by przez dobry przykład – pozytywnie zarażać. Zarażać szczególnie dzieci i młodzież.

Zgodnie ze słownikiem języka polskiego - łowiectwo to całość zagadnień obejmujących zainteresowania myśliwych. Pojęcie to zawiera także pojęcie myślistwa, ściśle związane z wykonywaniem polowania. Łowiectwo obejmuje wiele zagadnień w tym gospodarkę łowiecką (zespół planowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie zwierzyną), ochronę środowiska naturalnego, a także strzelectwo myśliwskie, kynologię, trofeistykę, kulturę łowiecką (w tym etykę, tradycje, kult patronów), kolekcjonerstwo, wystawiennictwo łowieckie i wiele innych zagadnień. Bardzo ważną dziedziną łowiectwa jest gospodarka obejmująca m.in. regulację liczebności zwierzyny i selekcję poprzez polowania oparte na ścisłym planowaniu łowieckim (także w drodze odłowów zwierząt łownych (zwierzyny).

 

 

Pasja mieszkańców Suchatówki

 

 

W wiosce otoczonej lasami nie brak więc myśliwych. Pasja ta z reguły nie rodzi się w dzieciństwie, a już w dojrzałym wieku. Tak jest i było w przypadku kilkunastu osób z Suchatówki, którzy kultywują prastare tradycje łowiectwa i myślistwa. Większość myśliwych z Suchatówki należy do koła łowieckiego Lis w Gniewkowie, które swą siedzibę ma właśnie w Suchatówce. Naprzeciwko tartaku, u podnóża wzgórza zwanego Byczyna stoi domek myśliwych a przy nim odsłonięty i poświęcony w listopadzie br. symboliczny kamień. Nim jednak przejdziemy do ludzi z pasją, zagłębimy się nieco w historię koła łowieckiego „Lis” . Na bogatej w treści stronie Internetowej koła przeczytamy: „W czerwcu 1946 roku, w ramach odradzania się łowiectwa w kraju, w Gniewkowie organizuje się grupa miłośników łowiectwa. Niektórzy z nich polowali już przed II wojną światową, inni po raz pierwszy zainteresowali się myślistwem, w sumie było ich szesnastu. Do 1950 roku organizacje należą do Kujawskiego Koła Łowieckiego w Inowrocławiu. Zadana łowieckie wykonują na terenie gminy Gniewkowo polując w prywatnie dzierżawionych odwodach lub na podstawie kart łowieckich wydanych w Starostwie Powiatowym. W powiecie inowrocławskim, w tym czasie było około 400 myśliwych. W marcu 1950 roku, w hotelu „Bast” myśliwi na zebraniu ogólnym rozpoczęli reformowanie kujawskiego łowiectwa. Powstało wiele samodzielnych organizacji, w tym również w Gniewkowie. W mieście tym, na pierwszym zebraniu organizacyjnym, w restauracji przy ulicy Sobieskiego 25, zawiązane zostało koło przyjmując nazwę: „Gniewkowskie Koło Łowieckie” w Gniewkowie. Gniewkowskie Koło Łowieckie rozpoczęło gospodarkę łowiecką w 8 obwodach, które przekazali prywatni dzierżawcy. Polowano na terenach: Gniewkowo, Chrząstowo, Wierzchosławice, Ostrowo, Perkowo-Buczkowo, Kijewo-Gęzewo, Kawęczyn i Murzynno. Od 1952 oku, na terenach dzierżawionych obwodów, prowadzona jest planowa gospodarka łowiecka. Oprócz odstrzału zwierzyny łownej poluje się także na drapieżniki. W 1960 roku Gniewkowskie Koło Łowieckie zostaje zrejestrowane pod numerem 51.”

Ludzie różnych zawodów

Myśliwi z Suchatówki, to ludzie różnych zawodów: leśniczy, biznesmen, właściciel zakładu mechanicznego, tokarz i wielu innych. Każdy z nich na co dzień wykonuje swoją pracę i obowiązki. Jednak fakt bycia myśliwym łączy ich w całym kunszcie dotyczącym właśnie tej pasji. Myślistwo- to nie tylko polowania. One są niczym „wiśnia na torcie” – zwieńczeniem całego kunsztu. Myślistwo – to dokarmianie zwierzyny, to dbałość o powierzony teren łowów, to edukacja młodych ludzi.

Choć tak wiele osób w dzisiejszych czasach wypacza obraz myślistwa, to od wieków jest ono pasją ludzi z klasą. Ludzi, którzy mają zupełnie inne pobudki swojej działalności, niż zabijane zwierzyny.

Domek myśliwski

Domek myśliwski – koła łowieckiego „Lis” znajduje się w Suchatówce, nieopodal tartaku na ziemi podarowanej myśliwym, przez również myśliwego Pana Henryka Maciejczyka. Obok domku w listopadzie 2016 roku postawiono pamiątkowy obelisk.

DZARZ BÓR

Suchatówka Sołectwo logo