top of page
Urokliwe jezioro w Suchatówce
jezioro-suchatowka (10)
jezioro-suchatowka (17)
jezioro-suchatowka (15)
jezioro-suchatowka (14)
jezioro-suchatowka (13)
jezioro-suchatowka (12)
jezioro-suchatowka (19)
jezioro-suchatowka (9)
jezioro-suchatowka (6)
jezioro-suchatowka (1)
jezioro-suchatowka (16)
W Suchatówce natura obdarowała nas przepięknie położonym jeziorem.
I wcale nie musi być ono typowym kąpieliskiem. Pozostałe jego walory po stokroć wynagradzają fakt, że nie jest ono typowym kurortem, miejscem nad którym dominują powszechne zapiekanki i litrami wypijany browar.

Człowiek przez całe życie wykorzystuje swe zmysły do postrzegania świata. Wsłuchując się w szum lasu, śpiew ptaków, w odgłos fal jeziora, w mózgu tworzą się nowe pokłady spokoju, harmonii i relaksacji. Patrząc na otaczające go piękno  krajobrazu, człowiek doznaje niesamowitych doznań estetycznych. Las, jezioro, faun, flora, przepiękne ukształtowanie terenu powodują, iż człowiek potrafiący korzystać z dobrodziejstw natury, staje się bogatszy i uduchowiony. To bogactwo – to wnętrze człowieka, to coś – czego żaden żywioł ani kryzys gospodarczy nie są w stanie mu odebrać.

Takie właśnie doznania, taki spokój, harmonia i relaksacja towarzyszą każdemu, kto choć chwilę spędził w cudownych lasach Suchatówki, kto w najpiękniejszym w okolicy, dziewiczym wręcz jeziorze, (o którym wielu niestety tak źle mówi)- dostrzega piękno i harmonię. Kto potrafi zrozumieć bieg czasu, zmieniające się pory roku i niesamowitą siłę relaksacji, jaką daje suchatowskie jezioro. Każdy, kto po trudach codziennych zawodowych, czy szkolnych wędrówek przybywa nad jezioro w Suchatówce znajdzie w nim wytchnienie, oazę spokoju. Wystarczy tylko po prostu tu być. Być wrażliwym człowiekiem, człowiekiem otwartym na piękno, umiejącym dostrzec to co daje natura.

 

Tu w Suchatówce natura obdarowała nas przepięknie położonym jeziorem. I wcale nie musi być ono typowym kąpieliskiem. Pozostałe jego walory po stokroć wynagradzają fakt, że nie jest ono typowym kurortem, miejscem nad którym dominują powszechne zapiekanki i litrami wypijany browar. Nie potrzeba nam takiego, sztucznego świata. Komfortowe kąpielisko mamy w linii prostej ok 15 km od jeziora. A właśnie ono, suchatowskie jezioro niech dla nas wszystkich będzie najpiękniejszym miejscem na planecie. Szanujmy je wszyscy - wędkarze i turyści. Ono bowiem jest własnością nas wszystkich i wszyscy w równym stopniu mogą i powinni korzystać z jego niesamowitych i jedynych w swym rodzaju walorów.

Jezioro z historią

W przeszłości Jezioro Stare było jedynym odbiornikiem wód Niziny Gniewkowskiej. Woda przedostawała się z niego do Wisły drogą podziemną, występując na powierzchnię ziemi w okolicy Cierpic. Stosunkowo chłonne dno jeziora stopniowo uległo zamuleniu, czego skutkiem były wylewy wody. Aby temu zapobiec, w drugiej połowie XVIII wieku (za czasów Fryderyka Wielkiego) wykonano kanał łączący Jezioro Stare z piaszczystą kotliną międzywydmową. Tak powstało Jezioro Nowe w obniżeniu wśród wydm po przekopaniu kanału od Jeziora Starego. Jezioro Stare posiada charakter naturalny. Powstało w obniżeniu wytopiskowym w Puszczy Bydgoskiej, podobnie jak np. jezioro Jezuickie. Do dnia dzisiejszego nie zanikło, przekształciło się w torfowisko, gdyż spływają do niego okoliczne wody powierzchniowe z tzw. "obniżenia gniewkowskiego". Wały wydmowe ograniczające od północy Równinę Inowrocławską zamykają naturalny spływ wód powierzchniowych w kierunku niższych teras pradolinnych Wisły, a gliny morenowe nie pozwalają wodom z "Niziny Gniewkowskiej" wsiąkać w podłoże. W okresach wilgotnych wody jeziora podnosiły się znacznie i zalewały okoliczne pola. Aby temu przeciwdziałać wykopano kanał, którym nadmiar wody przelewa się do jeziora Nowego. W latach wilgotnych nadmiar wód powierzchniowych przekraczał możliwości retencyjne obydwóch jezior. Z kolei w okresie suszy Jezioro Nowe zupełnie wysycha.

 

Kanał Fryderyka

Dno kotliny, położone jest znacznie niżej od zwierciadła Jeziora Starego i posiada chłonną warstwę żwirową. Kanał zwany Kanałem Fryderyka przebiega wśród lasu na długości 1,8 km, w bardzo głębokich przekopach dochodzących do 18 m głębokości. Z biegiem czasu chłonność kotliny zmalała. W czasie większych spływów dno kotliny ulegało zalaniu, przekształcając je z czasem w jezioro, zwane Jeziorem Nowym (Projekt odwodnienia niziny Gniewkowskiej – kanał odpływowy od Tążyny – opracowanie Arsena). W 1904 roku dokonano renowacji Kanału Fryderyka oraz utworzono pięć studni w dnie Jeziora Nowego. W 1917 r. nastąpiła pierwsza wielka powódź w Obniżeniu Gniewkowskim, która spowodowała zalanie znacznej ilości terenów rolniczych. W 1924 roku pogłębiono Kanał Fryderyka w celu polepszenia spływu wód. W 1931 r. opracowano projekt studni. W okolicy wzgórza morenowego w Suchatówce leży kilka bezodpływowych oczek  o głębokości 1-2 m, których dno wyścielone jest gliną morenową. Znajdują się tu również sztuczne, niegłębokie stawki.

Leśne ptaki

Ptaki w czasie przelotów najchętniej zatrzymują się na Jeziorze Nowym. W okresie przelotów jesiennych zaobserwowano następujące gatunki ptaków: świstuna, cyraneczkę, płaskonosa, gągoła, kropiatkę, sieweczkę obrożną, kszyka, rycyka, krwawodzioby, kwokacza, brodźca piskliwego, mewę pospolitą, zimorodka.  Obecnie jeziora i teren wokół nich są zaniedbane. Oczyszczenie akwenów wodnych i zagospodarowanie otaczających je terenów (wydzielenie miejsca na plażę, pole namiotowe i biwakowe) sprawiłoby, że Suchatówka stałaby się miejscem atrakcyjnym dla mieszkańców gminy oraz turystów.  W latach 60. i 70. do jeziora Starego i Nowego odprowadzano ścieki z Gniewkowa, co wywołało duże zanieczyszczenie wód i pokrycie dna mułem pochodzenia ściekowego.

Niemal 300 tysięcy metrów sześciennych

Jezioro posiada powierzchnię 26 ha i objętość wody 292,4 tys. m3. Maksymalna głębokość jeziora wynosi 4,0 m, a średnia 1,7 m. Jest to akwen niewielki i bardzo płytki. Znajduje się w stadium zaawansowanej eutrofizacji objawiającej się postępującymi procesami wypłycania i zarastania misy jeziornej. Akwen jest otoczony terenami leśnymi; brzegi są najczęściej niskie, miejscami podmokłe. Zlewnia jeziora została zmieniona antropogenicznie poprzez wykonany kanał kierujący nadmiar wody do Zielonej Strugi. Akwen nie nadaje się do wykorzystania na cele turystyczne i rekreacyjne, lecz jest użytkowany przez wędkarzy. Podobnymi cechami odznacza się leżące w tej samej zlewni Kanału Gniewkowskiego jezioro Stare.

 

Zależnie od pory roku

 

Jezioro charakteryzuje się znacznymi zmianami poziomu wody w zależności od pory roku i okresów posusznych, co nadaje mu cechy jeziora okresowego. Na wiosnę jest w nim tyle wody, że wypływa ona kanałem w kierunku dużego zbiornika przeciwpożarowego, a dalej do Zielonej Strugi. Latem kanał wysycha, a woda znika ze znacznej części jeziora, gdyż dno akwenu tworzą przepuszczalne warstwy, które nie są w stanie zatrzymać wody. Z uwagi na położenie w kompleksie leśnym jezioro posiada walory krajobrazowe. W 2008 r. nadleśnictwo Gniewkowo urządziło w jego otoczeniu punkt turystyczny z wiatami, stolikami i miejscami do grillowania. Planowane jest również uszczelnienie dna akwenu w celu ograniczenia ubytku wody oraz budowa wokół jeziora trasy spacerowej.

           

 Na podstawie dostępnych materiałów i własnych przemyśleń opracował sołtys.

Suchatówka 2017. Na stronie wykorzystano zdjęcia własne oraz ze studia: Agata Sokołowska Fotografia

Suchatówka Sołectwo logo
bottom of page